Sentral arbeidslivskonferanse

I fjord ble det prøvet ut å samordne en felles del for utdanningskonferansen, HMS konferansen og likestillingskonferansen. Tilbakemeldingene fra deltakerne var utelukkende positive og vi vil gjenta dette også i 2023, med noen endringer. Hele konferansen blir felles for alle målgruppene, i tillegg inkluderes IKT målgruppen. Det legge opp til at temaene vil være relevante for alle deltakere.

Dato

2023-09-20

2023-09-21

Sted

Scandic Lillestrøm

Kart

Arrangør

EL og IT Forbundet i regi av det sentrale utdanningsutvalget, HMS utvalget, likestilling- og inkluderingsutvalget, IKT – utvalget

Kontaktperson:
Monica Derbakk
monica.derbakk@elogit.no
Tlf: 958 93 423