Sentral arbeidslivskonferanse

I fjord ble det prøvet ut å samordne en felles del for utdanningskonferansen, HMS konferansen og likestillingskonferansen. Tilbakemeldingene fra deltakerne var utelukkende positive og vi vil gjenta dette også i 2023, med noen endringer. Hele konferansen blir felles for alle målgruppene, i tillegg inkluderes IKT målgruppen. Det legge opp til at temaene vil være relevante for alle deltakere.

Dato

20.09.23

til

21.09.23

Sted

Scandic Lillestrøm

Arrangør

EL og IT Forbundet i regi av det sentrale utdanningsutvalget, HMS utvalget, likestilling- og inkluderingsutvalget, IKT – utvalget

Kontaktperson:
Monica Derbakk
monica.derbakk@elogit.no
Tlf: 958 93 423

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.

Påmelding