Send julekort til Ikea

Publisert: 07.12.10

– innholdet kan være utdatert

For noen år siden, åpnet IKEAs datterselskap Swedwood en fabrikk i den lille byen Danville i delstaten Virginia i USA. Swedwood er 100 prosent eid av IKEA-konsernet og har hovedkontor i Sverige, hjemme hos IKEA. Swedwood er selskapet som produserer mest tremøbler for IKEA.

Kort tid etter at fabrikken ble åpnet, var det klart at enkelte ting ikke var riktig. Dette har vært påpekt overfor både IKEA og Swedwood flere ganger. Arbeiderne kunne fortelle at sikkerheten på fabrikken var dårlig. Mange arbeidstakere ønsker å bli med i en fagforening, men selskapet har nektet fagbevegelsen å komme inn for å snakke med arbeiderne.

De lokale helse-og sikkerhetsmyndighetene har funnet Swedwood skyldig i å bryte loven på flere punkter og utstedt bøter på rundt 10 000 franc for brudd på sikkerhetslovene. BWI har også mottatt rapporter om at det kan være tilfeller av diskriminering av arbeidstakere fra ledelsen, og at noen arbeidere som støtter fagforeningen har mistet jobbene sine.

Selskapet har ved mange anledninger blitt bedt om å åpne for at fagbevegelsen kan snakke med de amerikanske arbeiderne og spørre om de ønsker å bli med i fagforeningen, og forhandle frem en tariffavtale. Mange arbeidstakere har sagt at de ønsker å bli medlemmer for å beskytte sine rettigheter.

IKEA har rapportert mer enn 3 milliarder franc i overskudd, og 31000 millioner franc i omsetning. Da bør det være mulig for 300 arbeidere på en fabrikk å bli fagorganiserte og få en tariffavtale.

Du finner julekortkampanjen på BWI sine hjemmesider.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.