Seminar:«Sjefen ser deg»

- innholdet kan være utdatert

Det er fortsatt noen plasser ledig. Registrer deg innen 12. oktober på Fafos hjemmeside.
Smarttelefoner, PDA, GPS og flåtestyring er nyttige arbeidsverktøy for mange arbeidstakere, men gir samtidig arbeidsgivere detaljert kontroll med ansatte som jobber utenfor virksomhetens lokaler. Hva skjer med arbeidsmiljøet når arbeidsgiver «måler alt som beveger seg»? Og hva er implikasjonene for ansattes personvern?

Renholdere, vektere, elektromontører, sjåfører, anleggsarbeidere og ansatte i kommunale hjemmebaserte tjenester jobber ofte utenfor virksomhetens lokaler. Disse yrkesgruppene er mobile, og de har handlingsfrihet og ansvar både i gjennomføringen av arbeidsoppgavene og i organiseringen av arbeidsdagen. Arbeidsgivers bruk av ulike former for feltteknologier som PDA, smarttelefoner, GPS og flåtestyring kan endre dette. Arbeidsmiljøutfordringer og problemer knyttet til intensiv overvåking og arbeidsorganisering kan i økende grad bli aktuelle for disse yrkesgruppene.
Les mer og se hele programmet på fafo.no.