Seminar:Oppfølging etter strømulykker

Publisert: 11.10.12

– innholdet kan være utdatert

Seminaret varer fra klokken 09.00 til 10.30.

I høst er det 10 år siden standardiserte anbefalinger for undersøkelser og helseoppfølging av personer utsatt for strømulykker ble utviklet i et samarbeid mellom helsevesen, elektrobransjen og Statens arbeidsmiljøinstitutt. I dag er disse anbefalingene godt kjent i bransjen, og elektrikeres forventning om vurdering og helseoppfølging når de oppsøker bedriftsleger, fastlege eller sykehus etter en strømgjennomgang er farget av denne kunnskapen.

I møte med et helsevesen med mange og varierte oppgaver opplever likevel mange elektrikere at helsevesenet er usikre på hvilken helserisiko en strømgjennomgang innebærer, og ikke er tilstrekkelig orientert om hvilke undersøkelser som bør gjøres i akuttfasen etter en ulykke, og om hvordan ulykkene bør følges opp.

Helseundersøkelser og oppfølging
På frokostseminaret kommer de nærmere inn på anbefalingene for undersøkelser og helseoppfølging, og på hvordan de bør tolkes. Råd om hvilken oppfølging som bør gjøres vil bli drøftet, og kilder til informasjon om emnet, og hvor disse er lett tilgjengelig, vil bli omtalt.

Til grunn for denne drøftingen vil vi gjennomgå både karakteristika ved strøm som eksponeringskilde, hvordan denne kan virke på kroppen, og hvilke helseeffekter som kan oppstå akutt/subakutt og på lang sikt.

Målgrupper for dette frokostseminaret er bedriftshelsepersonell og fastleger, og sykehuspersonell i avdelinger som kan komme i kontakt med pasienter som har vært utsatt for strømulykker. Andre med interesse for feltet er også velkommen.

Foredragsholdere er Bo Veiersted og Lars Ole Goffeng ved Statens arbeidsmiljøinstitutt, som arbeider med problemstillinger knyttet til helseeffekter etter, og forebygging av strømulykker.

Frokostseminaret sendes på nett-TV
Dersom du ønsker å se frokostseminaret direkte på nettet går du inn på http://www.stami.no/forsiden der vil det ligge nærmere instruksjoner. Frokostseminaret starter kl 09.00. Om du ikke har mulighet til å se foredraget direkte, kan du se opptak av det som vi legger ut på nettsidene våre i etterkant.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.