Seminarer på Eliaden

- innholdet kan være utdatert

Fagseminarene på Eliaden 2010 spenner over et bredt område innen teknikk, økonomi og næringspolitikk. På programmet står dagsaktuelle temaer hvor anerkjente foredragsholdere vil gi deltakerne faglig oppdatering og informasjon om tekniske nyvinninger.
Se hele seminarprogrammet på Eliadens hjemmeside.