Seminar:Arbeid og helse

Publisert: 28.01.14

– innholdet kan være utdatert

I 2008 publiserte STAMI rapporten “Arbeidstid og helse – en systematisk litteraturstudie”. Det var stor interesse for statusrapporten om konsekvenser av ulike arbeidstidsordninger med hensyn på helse, sikkerhet og funksjon. STAMI ble derfor i 2011 bedt om å lage en oppfølgingsrapport, og denne er nå klar.

Foredragsholder er forsker Jenny-Anne S. Lie ved STAMI, som arbeider ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi ved instituttet.

Frokostseminaret kan ses på nett-TV

Dersom du ønsker å se frokostseminaret direkte på nettet, kan du gå inn på http://www.stami.no/web-tv. Frokostseminaret starter kl 0900. Om du ikke har anledning til å se presentasjonen direkte, kan du se det i opptak som legges ut på nettsiden i etterkant.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.