Seminar:Arbeid og helse

- innholdet kan være utdatert

I 2008 publiserte STAMI rapporten «Arbeidstid og helse – en systematisk litteraturstudie». Det var stor interesse for statusrapporten om konsekvenser av ulike arbeidstidsordninger med hensyn på helse, sikkerhet og funksjon. STAMI ble derfor i 2011 bedt om å lage en oppfølgingsrapport, og denne er nå klar.
Foredragsholder er forsker Jenny-Anne S. Lie ved STAMI, som arbeider ved avdeling for arbeidsmedisin og epidemiologi ved instituttet.

Frokostseminaret kan ses på nett-TV


Dersom du ønsker å se frokostseminaret direkte på nettet, kan du gå inn på http://www.stami.no/web-tv. Frokostseminaret starter kl 0900. Om du ikke har anledning til å se presentasjonen direkte, kan du se det i opptak som legges ut på nettsiden i etterkant.