Seminar om verftssaken

Publisert: 28.02.13

– innholdet kan være utdatert

Skal utenlandske arbeidere i verftsindustrien med allmenngjort minstelønn også få dekket utgifter til reise, kost og losji og utenbystillegg? Dette var det mest sentrale spørsmålet i saken som åtte skipsverft, med støtte fra NHO og Norsk Industri, i 2009 reiste mot Staten v/Tariffnemnda.

Høyesteretts dom i saken ga LO og Staten ved Tariffnemnda medhold. Partene i saken sto steilt mot hverandre: Mens verftene og NHO hevder at den gjeldende allmenngjøringsforskriften er i strid med EØS-retten og underminerer verftsindustriens mulighet til å drive i Norge, mener LO at det blir fritt fram for sosial dumping av utenlandske verftsarbeidere dersom de selv må dekke reise, kost og losji av minstelønnen. Høyesteretts dom legger avgjørende premisser for den videre utviklingen av allmenngjøringsordningen i Norge.

Kurt Weltzien fra universitetet i Oslo og prosessfullmektig for NHO og Pål Wennerås, advokat hos Regjeringsadvokaten og prosessfullmektig for Staten vil regegjøre for saken og dommen.

Deretter vil Tore M. Sellæg fra Norsk Industri og Liv Christiansen fra Fellesforbundet kommentere dommen, dens mulige konsekvenser, og hvilke tiltak de ser for seg kan være aktuelle i oppfølgingen.

Seminaret overføres på web-TV. Du kan lese mer og følge seminaret her.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.