Seminar om styrearbeid

Publisert: 06.05.13

– innholdet kan være utdatert

Seminaret holdes kl. 10.00 – 15.00 i møterom 3 i Folkets Hus.

Temaer
  • Styremedlem – ansattvalgt og eiervalgt – rolleavklaring – også i forhold til tillitsvalgt
  • Taushetsplikt
  • Uenig i vedtak – protokollasjon
  • Styreansvar
  • Styrerepresentasjon i konsern – hva når datterselskap ”legges ned”?
  • Drøfting med tillitsvalgt før styremøte
  • NHOs retningslinjer om styrets arbeid med samfunnsansvar
Utgifter

LO dekker seminar og lunsj. Alle øvrige utgifter, som reise og tapt arbeidsfortjeneste, må dekkes av den enkeltes lokalorganisasjon.

Påmelding

Påmelding sendes administrasjonssekretær Anita Hekne.

Påmeldingen må inneholde telefonnummer, arbeidsgiver, tillitsvalgtrolle og e-post. På grunnlag av påmeldte deltakere, sender forbundet prioriterte deltakerliste til LO.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet og Hemit HF er enige om opprettelse av tariffavtale og hovedoppgjøret 2022.
Natt til 15. juni ble det enighet i meklingen om lønns- og arbeidsbetingelsene til EL og IT Forbundets medlemmer i selskapet OneCo Networks.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.