Seminar om styrearbeid

- innholdet kan være utdatert

Seminaret holdes kl. 10.00 – 15.00 i møterom 3 i Folkets Hus.

Temaer
Utgifter


LO dekker seminar og lunsj. Alle øvrige utgifter, som reise og tapt arbeidsfortjeneste, må dekkes av den enkeltes lokalorganisasjon.

Påmelding


Påmelding sendes administrasjonssekretær Anita Hekne.
Påmeldingen må inneholde telefonnummer, arbeidsgiver, tillitsvalgtrolle og e-post. På grunnlag av påmeldte deltakere, sender forbundet prioriterte deltakerliste til LO.