Seier i NorthConnect-saken

- innholdet kan være utdatert

Regjeringen offentliggjorde i dag at de ikke har nok grunnlag til å fatte vedtak i konsesjonssaken om mellomlandsforbindelsen NorthConnect. 

– Vi er fornøyde med at regjeringen har konkludert på samme måte som oss i denne saken, sier leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.  

Selskapet NorthConnect har søkt om konsesjoner for å kunne etablere en 1400 megawatt strømkabel mellom Norge og Skottland. Olje- og energidepartementet viser til at det allerede er to utenlandskabler under bygging til Tyskland og Storbritannia og at det er nødvendig å høste erfaringer fra drift av disse før det kan vedtas om NorthConnect får konsesjon eller ikke. Det er likt høringsinnspillet EL og IT Forbundet fremmet i midten av februar. 

– Vi trenger mer kunnskap om hvordan kablene som er allerede er til bygging virker på bla. det norske kraftmarkedet før vi kan bygge flere kabler. Samtidig har vi forpliktet oss til klimakutt i Norge som betyr at vi må produsere mye mer fornybar energi framover.  Tilstrekkelig kraftutveksling med andre land er, og forblir, en forutsetning for å få dette til, avslutter Andersen. 

Leder i EL og IT Forbundet, Jan Olav AndersenLeder i EL og IT Forbundet, Jan Olav Andersen.