Seier i Arbeidsretten!

Publisert: 18.03.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Den konkrete tvisten oppsto i Adecco Oslo avd. Installasjon fordi det ikke ble utbetalt godtgjøring for reisetid og dekning av reiseutgifter til mønstringssted i forbindelse med enkelte prosjekter utenfor Oslo.  EL og IT tok saken til Arbeidsretten.

– Vi mener at landsoverkomsten for elektrofagene er tydelig på dette punktet, og nå har også retten fastslått det. Dermed har vi satt en stopper for en urimelig forskjellsbehandling mellom ansatte i vikarbyrå og ansatte i ordinære bedrifter, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

NHO førte saken for Adecco. De mente at jobbreisen til ansatte i Adecco skal regnes ut fra oppdragsgivers tilholdssted til anleggsplass.

– Det er den reelle reiseveien som skal legges til grunn. Er du ansatt av Adecco Oslo, så er det som er din bedrift og din arbeidsgiver. NHOs forsøk på innføre en annen praksis ble heldigvis tilbakevist, sier Andersen.

Landsoverenskomsten for elektrofagene gjelder for bedrifter som utfører installasjon, montasje og vedlikehold av elektriske anlegg med tilhørende. Dommen påpeker at hovedregelen er at mønstring (hvor de skal befinne seg ved arbeidstidens start) skal skje direkte på bedriften, med mindre annet er bestemt.

Videre står det i dommen: «Ansatte i installasjonsbedrifter som arbeider andre steder enn hos egen arbeidsgiver vil etter § 3 H nr. 2 kunne pålegges å mønstre direkte på arbeidsstedet til fastsatt arbeidstid ved reiser inntil 20 km ved bruk av bil eller 20 minutter ved bruk av offentlig transportmiddel. Ved reiser mellom bedrift og arbeidssted som er lengre enn dette skal arbeidstaker godtgjøres for arbeidstid etter bestemmelsene i nr. 3. Reiseutgifter skal dekkes etter reglene i nr. 4. Spørsmålet er om bedriftsbegrepet i nr. 1 skal forstås på en annen måte for et bemanningsforetak som er bundet av LOK enn for en ordinær installasjonsbedrift».

Les hele dommen her.

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.