Se, her er alternativet til bemanningsbyråer!

Publisert: 07.06.18
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Oppussingen av Britannia Hotel i Trondheim viser at arbeidstopper kan tas unna uten innleie fra bemanningsbransjen.

Hotellet er over 100 år gammelt og bygget er i dårlig tilstand. Oppussingsarbeidet er anslått å koste over 750 millioner kroner, og betyr mye arbeid for bedriftene i regionen og stor etterspørsel etter fagfolk.

April 2018: Klubblederne Sandra Åberg Kristiansen fra Vintervoll, Kenneth Andersen fra Caverion og Alexander Næss fra Fjeldseth tok turen ut på prosjektet Britannia Hotell i Trondheim for å møte sine medlemmer som jobber der. Foto: Elektroarbeidernes fagforening Trøndelag

Leier inn fra andre elektrobedrifter

Vintervoll AS har hovedansvaret for arbeidet med det elektriske, men på grunn av stor arbeidsmengde har selskapet leid inn ekstra arbeidskraft. Men ikke fra bemanningsbyråer!

Det er nå over 65 montører og lærlinger fra Vintervoll, Bravida, Caverion, Fjeldseth og Elman som jobber sammen på prosjektet.

Gjennomføringen av oppussingen viser at det finnes gode alternativer til omfattende bruk av innleie fra bemanningsbransjen. Når en bedrift står uten arbeid, vil mest sannsynlig en konkurrerende bedrift stå med for mye arbeid. Da vil det være en god løsning å leie inn fra hverandre. Og før man vet ordet av det kan situasjonen være snudd. De som tidligere hadde mye arbeid står plutselig med for lite, og de som før sto med for lite står nå med for mye.

Stortinget strammer inn reglene for innleie – regjeringen er skeptisk

Kristelig Folkeparti har gått sammen med de rødgrønne på Stortinget og sikret en innstramming for bemanningsbransjen som går mye lenger enn det regjeringen foreslo. Såkalte nulltimerskontrakter forbys i alle bransjer, det vil si avtaler der ansatte i bemanningsbyråer står uten lønn mellom oppdrag. I tillegg er det bare selskaper som er bundet av tariffavtale inngått med fagforening med innstillingsrett, som kan avtale tidsbegrenset innleie av arbeidskraft fra bemanningsforetak i Norge. Selv om dette ikke løser alle problemer, så er det et stort skritt i riktig retning.

Regjeringen og NHO har advart mot konsekvensene av Stortingets innstramming. Oppussingen av Britannia Hotel viser at byggenæringen ikke er avhengig av bemanningsbransjen.

 

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.