Samler seg mot arbeidslivskriminalitet

- innholdet kan være utdatert

Arbeidsmarkedskriminalitet er alvorlig, og konsekvensene for samfunnet store. Metodene for å begå denne type kriminalitet er mange.
Den økonomiske gevinsten kan være høy, samtidig som oppdagelsesrisikoen er lav og straffesanksjonene for lite avskrekkende, står det på nettsiden til Arbeidstilsynet.
Tilsynet er én av etatene som har vært med på å lage rapporten:
 Situasjonsbeskrivelse 2014 – Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge

Penger og sosial dumping


Rapporten beskriver trusselbildet og definerer arbeidsmarkedskriminalitet og de ulike kriminalitetsformer som inngår; organisert svindel med skatt, moms og trygd, kombinert med sosial dumping, skriver Aftenposten.

LO og NHO krever handling


LO har bedt statsministeren om å få på plass en handlingsplan før jul. LO har sendt inn mange forslag på tiltak, og flere av dem  har støtte fra NHO, skriver Frifagbevegelse.

Bredt sammensatt


Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Arbeidstilsynet, Skattedirektoratet, NAV, Mattilsynet, UDI, Toll, Kriminalomsorgen, Næringslivets sikkerhetsråd, Økokrim, Politiets Utlendingsenhet og Kripos. Arbeidsgruppa har vært ledet av Ragnar-Sten Gulliksen fra Kripos.