Samler seg mot arbeidslivskriminalitet

Publisert: 21.11.14

– innholdet kan være utdatert

Arbeidsmarkedskriminalitet er alvorlig, og konsekvensene for samfunnet store. Metodene for å begå denne type kriminalitet er mange.

Den økonomiske gevinsten kan være høy, samtidig som oppdagelsesrisikoen er lav og straffesanksjonene for lite avskrekkende, står det på nettsiden til Arbeidstilsynet.

Tilsynet er én av etatene som har vært med på å lage rapporten:

 Situasjonsbeskrivelse 2014 – Arbeidsmarkedskriminalitet i Norge

Penger og sosial dumping

Rapporten beskriver trusselbildet og definerer arbeidsmarkedskriminalitet og de ulike kriminalitetsformer som inngår; organisert svindel med skatt, moms og trygd, kombinert med sosial dumping, skriver Aftenposten.

LO og NHO krever handling

LO har bedt statsministeren om å få på plass en handlingsplan før jul. LO har sendt inn mange forslag på tiltak, og flere av dem  har støtte fra NHO, skriver Frifagbevegelse.

Bredt sammensatt

Arbeidsgruppen har bestått av representanter fra Arbeidstilsynet, Skattedirektoratet, NAV, Mattilsynet, UDI, Toll, Kriminalomsorgen, Næringslivets sikkerhetsråd, Økokrim, Politiets Utlendingsenhet og Kripos. Arbeidsgruppa har vært ledet av Ragnar-Sten Gulliksen fra Kripos.

Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.