Samfunnsnotat om oljeøkonomien

Publisert: 01.03.13

– innholdet kan være utdatert

Betydningen av oljesektoren og dens rolle i stabiliseringen av norsk økonomi omtales ofte. Oljefondet og bruken av oljeinntekter over statsbudsjettet er et vedvarende tema for oppmerksomhet.

Øke vår kunnskap

I samfunnsnotatet oppsummeres hovedtrekkene ved organiseringen av oljeøkonomien og særlig tall som viser betydningen av oljeaktivitet i den aktuelle økonomiske situasjonen. Målet med notatet er at leserne får kjennskap til bruken av oljepenger og hvordan det påvirker vår hverdag.

Lenke til arbeidslivet.no og samfunnsnotat 1.2013

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.