Samfunnsnotat om arbeidsmarkedet

Publisert: 01.10.14

– innholdet kan være utdatert

I disse næringene har det i siste femårsperiode (2008-2013) en sysselsettingsøking på 56 000 blant innvandrede. Samtidig gikk sysselsettingen ned med 44 000 blant andre arbeidstakere.

Etter sysselsettingssvikten etter finanskrisen i 2009 har Norge hatt ny, sterk jobbvekst, som i hovedsak har skjedd i den utenlandske del av arbeidsstyrken.

Ved utgangen av fjoråret var sysselsettingen i øvrig befolkning fortsatt 20 000 lavere enn i 2008. Den “normale veksten skulle være rundt 100 000.

Redusert sysselsettingsrate
Situasjonen reflekteres i at sysselsettingsraten har gått betydelig ned. Også blant de ”gamle” innvandrergruppene fra Afrika og Asia er det fallende sysselsettingsrater i en ny situasjon preget av lavlønnskonkurranse fra EU Øst.

Les hele samfunnsnotatet.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.