Samfunnsnotat om arbeidsmarked og økonomi

Publisert: 14.01.14

– innholdet kan være utdatert

De nordiske land, og særlig Danmark, Finland, Island og Sverige, har lenge vært de landene med høyest organisasjonsgrad på arbeidstakersiden.

Organisasjonsgraden i Danmark, Finland, Sverige og Norge er omtrent den samme i offentlig sektor (80-86 prosent i 2008), mens det er store variasjoner i organisasjonsgrad og tariffavtaledekning i privat sektor.

Les mer i et samfunnsnotat fra LOs samfunnspolitiske avdeling.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.