Samfunns-kontrakt for flere læreplasser

- innholdet kan være utdatert

I tillegg skal flere voksne motiveres til å ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen.
Stort behov for faglærte
Norsk arbeidsliv har stort behov for faglært arbeidskraft og behovet kommer til å øke i årene framover. Samtidig er det for få unge som gjennomfører sine yrkesfaglige utdanninger.
Samfunnskontrakt med tiltak
For å sikre at flere fullfører, ønsker partene gjennom en samfunnskontrakt for fag- og yrkesopplæring å fornye samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet. Kontrakten har tiltak for å øke yrkesfagenes status, bedre synliggjøring og støtte til yrkeskonkurranse og WorldSkills.
20 prosent flere kontrakter
En hovedmålsetting for partene er flere læreplasser i privat og offentlig sektor – og at partene forplikter seg til å gjennomføre tiltak for oppnå hovedmålet. Konkret er det et mål om å øke antall lærekontrakter med 20 prosent innen utløpet av 2015.
LO/NHO: Nasjonal aksjon
Her har arbeidsgivere og fagbevegelsen en jobb å gjøre. LO og NHO har svart på utfordringen med en 2-årig fellesaksjon med navnet ”Nasjonal Aksjon Lærebedrift”. LO og NHO mobiliserer egne arbeidsledere og tillitsvalgte til å arbeide sammen med fylkeskommunene for flere læreplasser, flere nye lærebedrifter og økt samarbeid mellom skolene og arbeidslivet.
Forbundet oppfordrer
EL & IT Forbundet oppfordrer distriktene, fagforeninger og klubber om å følge opp på best mulig måte.
Innen elektro ser vi eksempler på bedrifter som rekrutterer ufaglærte, noe som på sikt svekker fagene. Lærlingene er framtida vår og denne dugnaden må prioriteres og tas opp på aktuelle møter og samlinger.
Det er viktig for fagene og bransjene våre!
Samfunnskontrakten signert av partene.