Samfunns-kontrakt for flere læreplasser

Publisert: 07.05.12

– innholdet kan være utdatert

I tillegg skal flere voksne motiveres til å ta fagbrev gjennom praksiskandidatordningen.

Stort behov for faglærte

Norsk arbeidsliv har stort behov for faglært arbeidskraft og behovet kommer til å øke i årene framover. Samtidig er det for få unge som gjennomfører sine yrkesfaglige utdanninger.

Samfunnskontrakt med tiltak

For å sikre at flere fullfører, ønsker partene gjennom en samfunnskontrakt for fag- og yrkesopplæring å fornye samarbeidet mellom utdanningsmyndighetene og partene i arbeidslivet. Kontrakten har tiltak for å øke yrkesfagenes status, bedre synliggjøring og støtte til yrkeskonkurranse og WorldSkills.

20 prosent flere kontrakter

En hovedmålsetting for partene er flere læreplasser i privat og offentlig sektor – og at partene forplikter seg til å gjennomføre tiltak for oppnå hovedmålet. Konkret er det et mål om å øke antall lærekontrakter med 20 prosent innen utløpet av 2015.

LO/NHO: Nasjonal aksjon

Her har arbeidsgivere og fagbevegelsen en jobb å gjøre. LO og NHO har svart på utfordringen med en 2-årig fellesaksjon med navnet ”Nasjonal Aksjon Lærebedrift”. LO og NHO mobiliserer egne arbeidsledere og tillitsvalgte til å arbeide sammen med fylkeskommunene for flere læreplasser, flere nye lærebedrifter og økt samarbeid mellom skolene og arbeidslivet.

Forbundet oppfordrer

EL & IT Forbundet oppfordrer distriktene, fagforeninger og klubber om å følge opp på best mulig måte.

Innen elektro ser vi eksempler på bedrifter som rekrutterer ufaglærte, noe som på sikt svekker fagene. Lærlingene er framtida vår og denne dugnaden må prioriteres og tas opp på aktuelle møter og samlinger.

Det er viktig for fagene og bransjene våre!

Samfunnskontrakten signert av partene.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.