Samarbeidskonferansen energi 2012:Strømulykker og belastningslidelser

Publisert: 09.12.11

– innholdet kan være utdatert

På årets konferanser, som denne gang gjennomføres på én dag, settes det fokus på to av hovedutfordringene i bransjen; strømulykker og belastningslidelser.

Arbeidet er en del av oppfølgingen av den nasjonale IA-avtalen hvor Energi Norge og EL & IT Forbundet har inngått en forpliktende avtale.

  • Tema og metode
  • Gjennom plenumsforedrag og diskusjoner vil vi ta opp våre holdninger til både strømulykker og belastningslidelser. Tar vi det nok på alvor!
  • Rapporteres strømulykkene i tilstrekkelig grad? Lærer vi noe av våre “karameller” eller forblir det kun hos den enkelte?
  • Muskel- og skjelettlidelser er hyppig rapporterte plager i vår bransje. Plagene fører til redusert livskvalitet, sykefravær og uførhet. Tenker vi nok på forebygging og behandling?

Målgrupper

Målgruppen for konferansene er tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter i bedriftene. I tillegg er verneombud, HMS-personell hjertelig velkommen til å delta. Det er imidlertid en forutsetning at bedriftene er representert med både tillitsvalgte og ledelse på samme konferanse.

Hvor, når og kostnad

Deltakeravgiften er 600 kroner per deltaker og det legges til grunn at bedriftene dekker avgiften, samt reiseutgifter, for sine ansatte. Påmelding til Energi Norge.

Oslo 17. januar, Thon Hotel Bristol: Program/info.   Påmelding.

Bergen 19. januar, Clarion Hotel Admiral: Program/info.   Påmelding.

Bodø 24. januar, Radisson Blu Hotel:  Program/info.  Påmelding.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.