Samarbeidskonferansen energi 2012:Strømulykker og belastningslidelser

- innholdet kan være utdatert

På årets konferanser, som denne gang gjennomføres på én dag, settes det fokus på to av hovedutfordringene i bransjen; strømulykker og belastningslidelser.
Arbeidet er en del av oppfølgingen av den nasjonale IA-avtalen hvor Energi Norge og EL & IT Forbundet har inngått en forpliktende avtale.


Målgrupper
Målgruppen for konferansene er tillitsvalgte og arbeidsgiverrepresentanter i bedriftene. I tillegg er verneombud, HMS-personell hjertelig velkommen til å delta. Det er imidlertid en forutsetning at bedriftene er representert med både tillitsvalgte og ledelse på samme konferanse.
Hvor, når og kostnad
Deltakeravgiften er 600 kroner per deltaker og det legges til grunn at bedriftene dekker avgiften, samt reiseutgifter, for sine ansatte. Påmelding til Energi Norge.
Oslo 17. januar, Thon Hotel Bristol: Program/info.   Påmelding.
Bergen 19. januar, Clarion Hotel Admiral: Program/info.   Påmelding.
Bodø 24. januar, Radisson Blu Hotel:  Program/info.  Påmelding.