Samarbeid i retten

- innholdet kan være utdatert

Saken gjelder to menn som ble permittert 50 prosent fra stillingene sine. Nav nektet å utbetale dagpenger til de permitterte. Med forbundet i ryggen ble saken ført i Trygderetten og senere i lagmannsretten. Begge steder med tap.
NHO hjelper LO i saken fordi de mener avslag på dagpenger vil medføre et for stort press på bedriftene. De er også redde for at en slik praktisering vil tappe bedrifter for viktig kompetanse.

Prinsippsak


Nav avslo søknadene om dagpenger fordi de mener arbeidsgiver kunne påvirket situasjonen. LO-advokat Karl Inge Rotmo mener bedriften opplevde svingninger i markedet, og handlet på en offensiv og omstillingsdyktig måte. Kubben og bedriftsledelsen var enige om at det var en saklig begrunnelse for permittering av de to trykkerne.
Saken går nå i høyesterett. NHO er såkalt partshjelper for Fellesforbundet og LO. Det er ikke mye penger det er snakk om for de to oppsagte som saken handler om. De kjører saken helt til topps fordi den er svært prinippielt viktig for arbeidslivet.
Les mer om saken på frifagbevegelse.no.