Salg av Oppdal Everk stanset etter motstand fra EL og IT-medlemmene

Publisert: 25.06.18

– innholdet kan være utdatert

Torsdag 21. juni kunne EL og IT-medlemmene i Oppdal E-verk slippe jubelen løs. Kampen for å beholde det kommunale eierskapet i selskapet førte fram.

Ordføreren og rådmannen i Oppdal gikk i sin felles innstilling inn for å selge 50,1 prosent av aksjene til TrønderEnergi. Det lå lenge an til flertall for salg av Oppdalingenes arvesølv, til tross for at de ansatte ved E-verket advarte mot salget. Men EL og IT-medlemmene og deres allierte gav seg ikke, og fikk heldigvis gehør til slutt.

Et flertall på 16 av kommunestyrets 25 representanter stanset salget av hele Oppdal Everk.

– For de ansatte var det viktig å beholde det lokale eierskap til selskapet og de gevinstene det gir. Store enheter er ikke alltid bedre enn små, og det argumenterte våre medlemmer veldig godt for i denne saken. Det motiverende å se at våre medlemmers engasjement for bedriften og et viktig politisk standpunkt har gitt gjennomslag, sier Jan Olav Andersen, leder av EL og IT Forbundet.

Slik argumenterte de mot salg

De ansatte viste i sin argumentasjon ovenfor politikerne til at selskapet over lang tid har hatt god leveringspålitelighet og rask feilretting. Videre at et salg ville true selskapets engasjement i lokalsamfunnet, og at de positive ringvirkninger fra selskapet kan svekkes eller forsvinne.

Et viktig premiss som lå til grunn for ønske om salg til TrønderEnergi var redusert nettleie – en forventning som de ansatte mente var overdrevet. Rammevilkårene for energibransjen er i stadig endring, noe som må tas med i betraktning når framtida planlegges. Nylig ble det flertall i Stortinget for å unnta energiselskaper med færre enn 30 000 kunder kravet om funksjonelt skille. Det var en stor seier for EL og IT Forbundet og energibransjen. Videre jobber EL og IT Forbundet og flere andre innen energibransjen også for utjevning av nettleien over hele landet, et forslag som også kan få flertall på Stortinget.

EL og IT Forbundet takker medlemmene ved Oppdal E-verk for innsatsen og gratulerer med gjennomslaget.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.