Rikslønnsnemnda og Atea-saken

Publisert: 26.06.13

– innholdet kan være utdatert

Medlemmer

Følgende medlemmer og varamedlemmer er oppnevnt til Rikslønnsnemnda for perioden 1. mars 2013 til 29. februar 2016:

Faste:

Sorenskriver Stein Husby, Kongsberg, direktør Anne-Britt Evensen Norum, Oslo, professor Steinar Strøm, Oslo

Fra abeidstakerne etter lønnsnemndloven:

Nestleder i LO, Tor-Arne Solbakken, Rygge

Personlige varamedlemmer:

1. 2.nestleder Hans-Christian Gabrielsen

2. 1. sekretær Peggy Hessen Følsvik

3. LO-sekretær Terje Olav Olsson

4. LO-sekretær Trude Tinnlund

5. LO-sekretær Are Tomasgard

6. LO-sekretær Renee Rasmussen

Representant for arbeidsgiverne etter lønnsnemndloven:

1. Forhandlingsdirektør Rolf Negård, Oslo

Personlige varamedlemmer: 1. Direktør Carl E. Rønneberg, Oslo

2. Advokat Elisabeth Lea Strøm, Oslo

3. Direktør Siri Bergh, Oslo (ny)

Som representant for tjenestemannsinteresser etter tjenestetvistloven:

Leder LO Stat Tone Rønholdtangen, Nes

Personlig varamedlem: Leder i Norsk Tjenestemannslag John Leirvaag, Oslo

Som representant for statens interesser etter tjenestetvistloven:

Statens personaldirektør Merete Foss Liverud, Oslo

Personlige varamedlemmer: 1. Assisterende personaldirektør Per Kristian Knutsen, Oslo

2. Fagdirektør Grete Antonie Jarnæs, Oslo

3. Fagdirektør Ingrid Haugen, Oslo

4. Avdelingsdirektør Håkon Tandstad, Oslo (ny)

Sekretariat

Sekretariatet for Rikslønnsnemnda er lagt til Arbeidsmiljø- og sikkerhetsavdelingen i Arbeidsdepartementet.

Rikslønnsnemndas oppgaver mm.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.