Rigide energikrav

Publisert: 29.01.13

– innholdet kan være utdatert

Større fleksibilitet i praktiseringen av byggeforskriftene var et av olje- og energiministerens hovedpoenger da han åpnet den årlige Enova-konferansen i Trondheim.

– Målsettingen er å redusere energiforbruket, ikke å bygge tjukkest mulig vegger, sier Moe.

– Tida er moden for at vi får en debatt om hvordan vi når målene. Byggeforskriftene åpner for fleksibilitet når det gjelder virkemidler, men de praktiseres for rigid, sier Moe.

Neste generasjon forskrifter

Større fleksibilitet er særlig viktig når neste generasjons byggeforskrifter skal utformes, mener han. Nå er målsettingen passivhus innen 2015. Deretter vil målsettingene for energikrav skjerpes.

Les mer på nrk.no.

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.