Rettferdig lønn for butikkansatte

- innholdet kan være utdatert

Likestilling og lik lønnNHO har akseptert tilsvarende krav innen varehandelen med Norsk Transportarbeiderforbund, som er mannsdominert.

Streiken er derfor også en kamp for likestilling og lik lønn, uavhengig av kjønn.

Stå på for seierEL & IT Forbundet oppfordrer Handel og Kontor til å stå på.

Denne kampen skal dere vinne!

Lokal støtteVi oppfordrer våre medlemmer til å stille seg til disposisjon for de lokale streikeaksjonene.