Retningslinjer for god helse i telesektoren

Publisert: 25.03.11

– innholdet kan være utdatert

Retningslinjene ligger på våre HMS-sider.

Rammedirektiv om helse

Ifølge rammedirektivet 89/391/EØF om sikkerhet og helse er arbeidsgivere forpliktet til å sikre ansattes helse (fysisk og psykisk). I tillegg er det laget to andre virkemidler som ert resultat av den europeiske sosiale dialog, og som spesielt fokuserer på psykisk helse på arbeidsplassen; rammeavtalene fra henholdsvis 2004 og 2007 om forebygging av “arbeidsrelatert stress” og “trakassering og vold på arbeidsplassen”.

Forverring av mental helse

Psykisk sykdom står for tjuefem prosent av den totale sykdomsbyrden i Europa og har en betydelig innvirkning på den enkelte arbeidstake, arbeidsgivere og samfunnet som helhet. Derfor har de europeiske arbeidslivspartene i telesektoren, IKT Etno og UNI Europa, lanserte prosjektet “Good Work, God Helse” (GWGH) for å bedre den mentale helsen til ansatte i telesektoren. Prosjektet og dokumentene som følger med, går utover rammedirektivene og -planene som er godkjent på EU-nivå.

Telesektorens rolle

UNI Europa påpeker at telesektoren er en viktig del av økonomien i EU. Telesektoren utgjør rundt 2,2 prosent av BNP og sysselsetter direkte mer enn 1 million mennesker. Endringstakten i sektoren de siste 25 årene er trolig uten sidestykke.

Mangeårige omstillinger

Teknologiske og markedsmessige endringer slik som fra kobber til fiber, fra fast til mobil og fra tale til datatrafikk har endret arbeidets karakter. Samtidig statlige monopoler har blitt privatisert og markedet åpnet for konkurranse med mange nyetableringer.

Det har vært konsolidering, effektivisering og en betydelig reduksjon i størrelsen på arbeidsstyrken. En stor andel av dagens arbeidstakere har måttet tilpasse seg flere endringer på flere nivåer i løpet av sitt yrkesaktive liv, og det er ingen tegn på at dette avtar.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet fordømmer de brutale angrepene på sivile, både i Palestina og Israel.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.