Ressurskrevende oppfølging

Publisert: 21.05.13

– innholdet kan være utdatert

SINTEF har gjennomført en omfattende undersøkelse av dagens system for oppfølging av sykmeldte, basert på intervjuer og spørreundersøkelser blant aktørene i sykefraværsoppfølgingen. Konklusjonen er at dagens system er for ressurskrevende. Flere endringer kan være på sin plass, mener forskerne bak rapporten «Oppfølging av sykmeldte – fungerer dagens regime?».

– Dette er en av de viktigste rapportene vi har skrevet i vår forskningsgruppe. Jeg synes rapporten synliggjør behovet for anvendt forskning, sier prosjektleder og forskningsleder Solveig Osborg Ose i SINTEF.

Les forslagene til endring på NAV.no/FARVE

Relevante artikler

Trenger du håndverker? Da er det lurt å tenke gjennom spørsmålet som nå stilles i den nasjonale Tettpå-kampanjen. Kampanjen skal hjelpe forbrukerne å velge seriøse håndverkere.
Med et solide ja-flertallet i Energiavtale 1-uravstemningen er EL og ITs sentrale tariffoppgjør ferdig. – En stor takk til alle tillitsvalgte og medlemmer, skriver Bjørn Fornes i denne hilsenen.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.