Ressurskrevende oppfølging

- innholdet kan være utdatert

SINTEF har gjennomført en omfattende undersøkelse av dagens system for oppfølging av sykmeldte, basert på intervjuer og spørreundersøkelser blant aktørene i sykefraværsoppfølgingen. Konklusjonen er at dagens system er for ressurskrevende. Flere endringer kan være på sin plass, mener forskerne bak rapporten «Oppfølging av sykmeldte – fungerer dagens regime?».
– Dette er en av de viktigste rapportene vi har skrevet i vår forskningsgruppe. Jeg synes rapporten synliggjør behovet for anvendt forskning, sier prosjektleder og forskningsleder Solveig Osborg Ose i SINTEF.
Les forslagene til endring på NAV.no/FARVE