Relacom sier opp 300

- innholdet kan være utdatert

Telenor har varslet at de vil inngå en femårs avtale med sine tre faste leverandører av montørtjenester Relacom, Sønnico og Eltel. Dette innebærer blant annet at Relacom mister alle arbeidsoppdrag på Vestlandet. Avtalen omfatter hele telenettet inkludert sentral, kabler, feilretting og nyinstallasjoner for hele området.
Masseoppsigelsene i Relacom har vært ventet. Klubbleder i EL & IT Forbundet i Relacom, Sissel Hallem, har jobbet for å redusere de uheldige konsekvensene av den nye avtalen, og eventuelt skaffe montørene jobb i det nye firmaet.
– De ansatte mottok oppsigelse rett før helgen. Vi har begrenset oppsigelsene noe ved at langt over 50 personer går av med AFP. 240 andre blir sagt opp uten sluttpakker eller andre ordninger, sier klubbleder i EL & IT Forbundet i Relacom, Sissel Hallem til Aftenposten.no. Hun legger til at de fortsatt prøver å forhandle frem avtaler for enkeltpersoner.
Ifølge klubblederen, mister mellom 50 og 100 jobben i Eltel og rundt 100 i Sønnico.
Frifagbevegelse.no og Aftenposten.no har mer om saken.