Rekruttering og mangfold

Publisert: 13.12.11

– innholdet kan være utdatert

En mangfoldig arbeidsplass blir sett på som et gode i dagens norske arbeidsmarked. At mangfold lønner seg er ikke bare tomme ord, men en sannhet i mange bransjer.

Arbeidsgivere, offentlige myndigheter og arbeidslivets organisasjoner er pålagt å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å fremme likestilling og hindre diskriminering. Aktivitetsplikten handler blant annet om rekruttering, forfremmelse, utvikling, lønns- og arbeidsforhold og beskyttelse mot trakassering.

Med utgangspunkt i aktivitets- og rapporteringsplikten setter vi denne dagen fokus på rekruttering, selv om andre aspekt vil bli berørt. Dagen vil øke din kunnskap om hva som ligger i disse pliktene og vise til konkrete eksempler fra offentlig og privat sektor. Hva er det som styrer beslutninger i en rekrutteringsprosess? Klarer vi å holde fokus på kvalifikasjoner?

Målgruppen for konferansen er HR ansatte, personalrådgivere, tillitsvalgte og de som er interessert i den gode, flerkulturelle arbeidsplassen.

Konferansen er gratis og frist for påmelding til konferansen er 6. januar.

Les mer på Norsk Folkehjelp sine hjemmesider.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.