Reiten leder strømnettutvalg

Publisert: 30.05.13

– innholdet kan være utdatert

Departementet har valgt ei lita ekspertgruppe for å gjøre den viktige jobben. De to andre medlemmene er advokat Kristin Bjella og professor Lars Sørgard.

Ekspertgruppen skal først og fremst konsentrere seg om regional- og distribusjonsnettet.

For lave investeringer

De siste tiårene har det vært investert for lite i deler av nettet. Ekspertgruppa skal blant annet vurdere selskapenes kompetanse, bruk av ny  teknologi, omstillinger, investeringer og struktur, lokalt og regionalt. Gruppa skal foreslå mulige modeller, virkemidler og strategi.

Mange selskaper

Det er om lag 130 distribusjonsnettselskap og om lag 70 regionalnettselskap i Norge. Det er stor variasjon mellom selskapene, både når det gjelder størrelse, oppgaver, effektivitet, kundegrunnlag og eiere.

Ekspertgruppens mandat

Ekspertgruppens frist: 30. april 2014

Om Eivind Reiten

Eivind Kristofer Reiten (Sp), cand.oecon. Formann i Senterungdommen 1979–81. Gruppesekretær i Senterpartiets stortingsgruppe 1982–83, statssekretær Finansdepartementet 1983–85, fiskeriminister 1985–86, olje- og energiminister 1989–90.

Eivind Reiten hadde ulike stillinger i ulike avdelinger i Norsk Hydro fra 1986, med en pause som statsråd, og avsluttet i Hydro som konsernsjef 2001-2009.

Eivind Reiten var en av pådriverne bak fusjonen mellom olje- og gassvirksomheten i Norsk Hydro og Statoil ASA i 2007 og ble styreleder i det nye StatoilHydro. (Kilde: Store norske leksikon).

Etter diverse kritikk trakk han seg som konsernsjef med rundt 90 millioner kroner i opsjoner, etterlønn og pensjon. (Kilde: PåSpissen).

Reiten er i dag styreleder i Norske Skogindustrier.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.