Reisemontører vant i tingretten

- innholdet kan være utdatert

Etter møte med de tillitsvalgte våren 2015, ble det bestemt at det skulle gjennomføres en nedbemanning i Bravida i Sandefjord. Filialen driver i stor grad med elektromontasje, hovedsakelig på større anlegg og prosjekter omkring i Norge.

OppsigelseskriterierAnsiennitet, realkompetanse (herunder kunderelasjoner) og reisekostnader var tre av mange kriterier som skulle legges til grunn i utvelgelsen. Det ble sendt 27 oppsigelser, inkludert de tre EL og IT-medlemmene som nå har fått sin oppsigelse kjent ugyldig.

Mangler saklig begrunnelseSandefjord tingrett har slått fast at utvelgelsen av medarbeidere var vilkårlig og at arbeidsgiver ikke har klart å gi en saklig begrunnelse for oppsigelsen av de tre. I dommen står det blant annet at «retten vil bemerke at resultatet av oppsigelsesprosessen synes å ha vært at bedriften mer eller mindre fritt har valgt ut hvem man ønsket å beholde, og hvem man ønsket å si opp. Det opereres med mange utvelgelses kriterier, som går noe på kryss og tvers».

Økonomisk erstatningDe tre EL og IT-medlemmene får henholdsvis 50 000, 60 000 og 120 000 kroner.