Reisemontører vant i tingretten

Publisert: 19.04.16
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Etter møte med de tillitsvalgte våren 2015, ble det bestemt at det skulle gjennomføres en nedbemanning i Bravida i Sandefjord. Filialen driver i stor grad med elektromontasje, hovedsakelig på større anlegg og prosjekter omkring i Norge.

Oppsigelseskriterier

Ansiennitet, realkompetanse (herunder kunderelasjoner) og reisekostnader var tre av mange kriterier som skulle legges til grunn i utvelgelsen. Det ble sendt 27 oppsigelser, inkludert de tre EL og IT-medlemmene som nå har fått sin oppsigelse kjent ugyldig.

Mangler saklig begrunnelse

Sandefjord tingrett har slått fast at utvelgelsen av medarbeidere var vilkårlig og at arbeidsgiver ikke har klart å gi en saklig begrunnelse for oppsigelsen av de tre. I dommen står det blant annet at «retten vil bemerke at resultatet av oppsigelsesprosessen synes å ha vært at bedriften mer eller mindre fritt har valgt ut hvem man ønsket å beholde, og hvem man ønsket å si opp. Det opereres med mange utvelgelses kriterier, som går noe på kryss og tvers».

Økonomisk erstatning

De tre EL og IT-medlemmene får henholdsvis 50 000, 60 000 og 120 000 kroner.

 

 

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.