Reiseforsikring og snø

- innholdet kan være utdatert

I utgangspunktet er denne type hendelse flyselskapene og flyoperatørenes ansvar, i henhold til EU-direktiv 261/2004. Det betyr at det er hit du må henvende deg i første omgang for å få hjelp til overnatting, forpleing og ombooking etc.
Reglene gir deg som flypassasjer følgende rettigheter:

Innstillinger


Dersom flyet ditt innstilles har du krav på forpleining, hotellinnkvartering der det er nødvendig og valg mellom refusjon eller omruting av billetten.

Reiseforsikring


I situasjoner med flyforsinkelse eller kansellering som flyselskapene ikke har erstatningsansvar for ((EU-direktiv 261/2004), dekker reiseforsikringen følgende:
Innhenting av fastlagt reiserute. Det erstattes inntil kr 10 000 (standard reiseforsikring)/ 20 000 (topp reiseforsikring) pr person . Når flere sikrede reiser sammen, forhøyes beløpet til kr 25 000 (standard reiseforsikring)/ 50 000 (topp reiseforsikring ) totalt.
Dersom forsinkelsen medfører at det ikke er mulig å reise videre samme dag, erstattes også nødvendige og dokumenterte overnattingsutgifter med inntil kr 1 000 (standard reiseforsikring)/ 2 000 (topp reiseforsikring) pr person. Når flere sikrede reiser sammen, forhøyes beløpet til kr 3 000 (standard reiseforsikring)/ 6 000 (topp reiseforsikring) totalt.

Forsinket avgang


Når flyet ditt ikke går til avtalt tidspunkt på grunn av værforhold, erstattes nødvendige og dokumenterte merutgifter til overnatting med inntil kr 1500 pr person og inntil kr 4 000 pr familie. Dersom du kommer for sent til forhåndsbetalt transport, erstattes nødvendige og dokumenterte
reiseutgifter for å innhente den fastlagte reiseruten. Dersom flyet ditt er mer enn to timer forsinket har du krav på forpleining hotellinnkvartering der det er nødvendig.