Regjeringen må lytte til oss!!

- innholdet kan være utdatert

Forbundet gjennomførte en fire timers politisk streik mot at regjering somler med forskriften om kvalifikasjoner for elektrofagfolk (FKE) og kompetanseforskriften for nettselskaper.
– Det burde vært helt unødvendig å gå til politisk streik mot den sittende regjeringa – en regjering som kan takke fagbevegelsen for at den vant valget både i 2005 og 2009. En regjering som vi støtter under mottoet: En regjering som jobber med oss og ikke i mot oss. Nå må Jens og kompani levere og vise at det nettopp er samarbeid med oss de prioriterer – ikke ettergivelse for politisk press fra NHO, deres landsforeninger og andre arbeidsgiverorganisasjoner! sa Felix videre i sin appell.
Felix hadde to viktige spørsmål til de rødgrønne partilederne: Er dere for eller i mot konkurranseutsetting og privatisering av drift og vedlikehold på strømnettet? Er dere for eller mot faste ansettelser og begrensning av midlertidige ansettelser og bruk av bemanningsbyråer?
– Alle kravene vi stiller er innenfor dagens lovverk. De endringene som foreslås er ikke hva vi oppfatter som rødgrønn politikk. Derfor er det enkelt for regjeringa å innfri våre krav – som et samlet LO står bak, fastslo forbundsleder Felix si i appell.
Les hele appellen til Hans O. Felix.