Regjeringen: Ekspertutvalg om arbeidskraft

Publisert: 29.11.13

– innholdet kan være utdatert

Arbeidskraftutvalget skal ha samme modell som skift-/turnusutvalget med mål om oppstart i januar 2014.

Det var beskjeden fra arbeids- og sosialminister Robert Eriksson da arbeidslivets parter møtte  i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.

Utvalg før AML røres

LO mener det primært burde settes ned et partssammensatt utvalg siden ekspertene på dette området er å finne i arbeidslivets organisasjoner. 

Det er uansett viktig at aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven ikke røres før utvalget har sluttført sitt arbeid. Utvalget må bygge opp om det organiserte arbeidsliv. Maktbalansen i arbeidslivet må ivaretas. Og det er viktig at en bygger opp om heltidskulturer. Partene har fått en uke på seg til å spille inn forslag til mandat og sammensetning, skriver LO på sin hjemmeside.

 Relevante artikler

På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær innen installasjonsområdet i forhandlingsavdelingen.
På forbundskontoret er det ledig en stilling som forbundssekretær i forhandlingsavdelingen med ansvar for tariffavtalene innen energi- og Spekterområdet.
EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.