Regjeringen: Ekspertutvalg om arbeidskraft

Publisert: 29.11.13

– innholdet kan være utdatert

Arbeidskraftutvalget skal ha samme modell som skift-/turnusutvalget med mål om oppstart i januar 2014.

Det var beskjeden fra arbeids- og sosialminister Robert Eriksson da arbeidslivets parter møtte  i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.

Utvalg før AML røres

LO mener det primært burde settes ned et partssammensatt utvalg siden ekspertene på dette området er å finne i arbeidslivets organisasjoner. 

Det er uansett viktig at aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven ikke røres før utvalget har sluttført sitt arbeid. Utvalget må bygge opp om det organiserte arbeidsliv. Maktbalansen i arbeidslivet må ivaretas. Og det er viktig at en bygger opp om heltidskulturer. Partene har fått en uke på seg til å spille inn forslag til mandat og sammensetning, skriver LO på sin hjemmeside.

 Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.