Regjeringen: Ekspertutvalg om arbeidskraft

- innholdet kan være utdatert

Arbeidskraftutvalget skal ha samme modell som skift-/turnusutvalget med mål om oppstart i januar 2014.
Det var beskjeden fra arbeids- og sosialminister Robert Eriksson da arbeidslivets parter møtte  i Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd.

Utvalg før AML røres


LO mener det primært burde settes ned et partssammensatt utvalg siden ekspertene på dette området er å finne i arbeidslivets organisasjoner. 
Det er uansett viktig at aktuelle bestemmelser i Arbeidsmiljøloven ikke røres før utvalget har sluttført sitt arbeid. Utvalget må bygge opp om det organiserte arbeidsliv. Maktbalansen i arbeidslivet må ivaretas. Og det er viktig at en bygger opp om heltidskulturer. Partene har fått en uke på seg til å spille inn forslag til mandat og sammensetning, skriver LO på sin hjemmeside.