Regelforenkling gir rekordetablering

- innholdet kan være utdatert

Det mener administrerende direktør Lars Erik Sletner i Bedriftsforbundet.
– Det er veldig hyggelig med gode tall for nyetableringer. Vi setter stor pris på det. En årsak kan være at regjeringen har gjort det enklere å etablere nye aksjeselskap. Det tror vi har vært positivt, men det er veldig viktig å holde trykket på forenklingsarbeidet oppe også framover, sier Sletner.

Rekordår?


I første halvår i år ble det etablert 17.660 nye bedrifter. Det er omtrent på samme nivå som året før, som var det beste året for nyetableringer etter finanskrisen.
Dette er tall fra første halvår av 2013. Fortsetter utviklingen slik kan rekordåret 2006 bli tangert.