Redusert nettleie for 90 000

- innholdet kan være utdatert

Tilskuddet er tildelt av Stortinget for å redusere nettleien i områder av landet der forsyningsforholdene er vanskelige og nettleien høy.
De viktigste årsakene til høy nettleie er stor avstand mellom abonnentene og vanskelige geografiske forhold som påfører nettselskapene høye kostnader til investeringer og vedlikehold av nettet.
Les mer om om hvem som får redusert nettleie på NVEs nettside.