Rapporten fra beregningsutvalget

- innholdet kan være utdatert

Den gjennomsnittlige årslønnsveksten for alle arbeidstakere i fjor var på 4,3 prosent, med en beregnet prisstigning på 1 ¼ prosent gir dette en reallønnsvekst på i overkant av 3 prosent i 2011. Litt høyere lønnsvekst og klart lavere prisstigning er forklaringen på reallønnsveksten i fjor, ifølge utvalget.
Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) skal legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse for situasjonen i norsk økonomi. Utvalget består av representanter for myndighetene, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og utgir en rapport i forkant av oppgjøret og en i etterkant. LOs sjefsøkonom Stein Reegård representerer LO i utvalget.
Rapporten fra det tekniske beregningsutvalget
Les omtale i Fri Fagbevegelse