Rapporten fra beregningsutvalget

Publisert: 21.02.12

– innholdet kan være utdatert

Den gjennomsnittlige årslønnsveksten for alle arbeidstakere i fjor var på 4,3 prosent, med en beregnet prisstigning på 1 ¼ prosent gir dette en reallønnsvekst på i overkant av 3 prosent i 2011. Litt høyere lønnsvekst og klart lavere prisstigning er forklaringen på reallønnsveksten i fjor, ifølge utvalget.

Det tekniske beregningsutvalget for inntektsoppgjørene (TBU) skal legge til rette for at partene i arbeidslivet og myndighetene har en best mulig felles forståelse for situasjonen i norsk økonomi. Utvalget består av representanter for myndighetene, arbeidsgiver- og arbeidstakerorganisasjoner og utgir en rapport i forkant av oppgjøret og en i etterkant. LOs sjefsøkonom Stein Reegård representerer LO i utvalget.

Rapporten fra det tekniske beregningsutvalget
Les omtale i Fri Fagbevegelse

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.