Radiointervju om lavtlønte telemontører

Publisert: 15.07.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Elektroarbeidernes fagforening har brukt mye tid og ressurser på å løse saken for telemontørene som fikk 7,50 kroner per time da de arbeidet for teleentreprenørselskap Netel. 

Hør Ove Toska fortelle om hvordan det ble funnet en løsning og om hans syn på utviklingen av sosial dumping og norsk arbeidsliv.

Intervju med Radio Riks.

Relevante artikler

EL og IT Forbundet er kritisk til mange av regjeringas forslag til endringer i pensjonssystemet. Les vårt innspill fra høringa i Stortingets arbeids- og sosialkomite.
Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».
EL og IT Forbundet ønsker et totalforbud mot bemanningsbransjen, men forslagene som regjeringen har sendt på høring er allikevel et stort og positivt skritt i riktig retning.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.