PSI i folkets tjeneste

- innholdet kan være utdatert

Det er forbundsleder Hans Olav Felix, nestleder Vidar Hennum og tillitsvalgt og forbundsstyrerepresentant Svein Davidsen, som deltar som observatør.

Handlingsprogram og valg


Kongressen holdes hvert femte år – i 2007 var den i Wien. I løpet av dagene skal vi behandle mange viktige saker, vedta et handlingsprogram og gjennomføre valg, sier nestleder Vidar Hennum.

Mange fra Norge


Norge stiller med en stor delegasjon med representanter fra flere LO-forbund; Fagforbundet, NTL, LO Stat, FO, samt representanter fra YS, Delta, Norsk Sykepleierforbund.
– Sammen med våre nordiske søsterorganisasjoner møter Norden med et en delegasjon på mellom 150 – 200 mennesker, sier Hennum.

Forsvare offentlige tjenester


Kongressens overskrift er ”I folkets tjeneste” og ett av hovedtemaene er hvordan man kan forbedre kvaliteten på offentlige tjenester og ivareta arbeideres rettigheter – til beste for det offentlige, brukerne og ansatte.
Målet er å skape en bærekraftig og smidig organisasjon som kan takle de store utfordringene for offentlig sektor i en verden preget av økonomiske kriser.

Kapitalen presser regjeringer


Når mektige bedrifter og økonomiske interesser presser regjeringer til å deregulere og privatisere offentlige tjenester, er hensikten å gjøre privat profitt. Vanlige folk betaler prisen – med høyere egenandeler, svekkede miljøkrav, og tap av demokratisk ansvarlighet.

Må stå sammen!


– Angrepene på offentlige tjenester er mye større i landene rundt oss enn i Norge. Forbund og organisasjoner over hele verden som har felles interesse av å bygge og utvikle velferdsstaten må stå sammen, sier informasjonsleder Tone Zander i Fagforbundet, som har åtte fra den politiske ledelsen tilstede i Durban.
På norsk heter organisasjonen internasjonalen for stats- og kommuneansatte – ISKA.
Følg kongressen på egen nettside.
Følg kongressen på Twitter.
Følg kongressen på Facebook.