Prosjektmidler til kompetanse-tillitsvalgte

Publisert: 09.02.12

– innholdet kan være utdatert

Vox ved Nasjonal enhet for karriereveiledning har for 2012 fått i oppdrag fra Kunnskapsdepartementet å tildele kr 1 000 000 til prosjekter med skolering av tillitsvalgte, slik at de kan veilede om opplæring og kompetanseutvikling på arbeidsplassen.

Prosjektmidlene lyses ut via de fylkesvise partnerskapene. Prosjektene skal etableres i samarbeid mellom flere parter i fylket.  

Vox vil tildele midler til inntil 4 prosjekter i ulike fylker. I 2011 fikk tre prosjekter støtte: i Østfold, i Sør- og Nord-Trøndelag og i Nordland. Midlene tildeles på bakgrunn av gitte kriterier, som er nærmere beskrevet nedenfor. Midlene skal dekke skoleringen og utgifter i tilknytning til den. Prosjektmidlene dekker ikke frikjøp/tapt arbeidsfortjeneste for å delta.

Bakgrunn for prosjektmidlene

Utvikling av kompetansetillitsvalgte må ses i sammenheng med arbeidslivets krav til stadig høyere kompetanse og målsettingen om livslang læring for alle. Midlene er bevilget over kapittel 258 i statsbudsjettet for 2012, Tiltak for livslang læring. Hovedavtalene åpner for at tillitsvalgte har et medansvar for kompetanseutvikling i virksomheten.

Søknadsfristen for prosjektmidlene er satt til 10. april.

Fylkene har ulike måter å organiserer partnerskap for karriereveiledning på. Les mer om dette på vox.no.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.