Program FEK-konferansen

Publisert: 30.01.14

– innholdet kan være utdatert

Hensikt med konferansen er å spre kunnskap om den nye forskriften til lokale tillitsvalgte og medlemmer og fortsatt jobbe for en felles forståelse og mening om forskriften. For å få best mulig oppfølging og praktisering av FEK er vi avhengig av et godt samarbeid og felles mål med myndighetene på området både sentralt og lokalt. 

Program

10.00 Åpning og velkommen

Praktiske opplysninger

10:15 Hvilke erfaringer har distriktene så langt med forskriften?

11:00 Gjennomgang av de mest aktuelle bestemmelsene i FEK ved Runar Røsbekk – DSB

12:00 Lunch

13:00 Gjennomgang av de mest aktuelle bestemmelsene i FEK fortsetter

13.30 Noen konkrete eksempler fra noen byggeplasser

Diskusjoner ved bordene, hvordan skal vi bruke forskriften og øvrig regelverk til å håndtere slike situasjoner som er presentert.

Utskifting til AMS, hva kreves?

DSB/DLE/EL & IT samarbeid lokalt og sentralt

15:00 Avslutning

Relevante artikler

Dessuten har vi greid å få en ramme for kommuneoppgjøret på 5,4 prosent, noe som er godt over resultatet fra frontfaget, sier Mette Nord, leder av LO Kommune.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.