Program FEK-konferansen

- innholdet kan være utdatert

Hensikt med konferansen er å spre kunnskap om den nye forskriften til lokale tillitsvalgte og medlemmer og fortsatt jobbe for en felles forståelse og mening om forskriften. For å få best mulig oppfølging og praktisering av FEK er vi avhengig av et godt samarbeid og felles mål med myndighetene på området både sentralt og lokalt. 

Program


10.00 Åpning og velkommen


Praktiske opplysninger


10:15 Hvilke erfaringer har distriktene så langt med forskriften?


11:00 Gjennomgang av de mest aktuelle bestemmelsene i FEK ved Runar Røsbekk – DSB


12:00 Lunch


13:00 Gjennomgang av de mest aktuelle bestemmelsene i FEK fortsetter


13.30 Noen konkrete eksempler fra noen byggeplasser


Diskusjoner ved bordene, hvordan skal vi bruke forskriften og øvrig regelverk til å håndtere slike situasjoner som er presentert.


Utskifting til AMS, hva kreves?


DSB/DLE/EL & IT samarbeid lokalt og sentralt


15:00 Avslutning