Produktivitetsrapport overlevert i dag

- innholdet kan være utdatert

Det var leder av kommisjonen, professor Jørn Rattsø, som ga en kort presentasjon og ga rapporten til finansministeren.Produktivitetskommisjonen ble oppnevnte 7. februar 2014 for å kartlegge årsakene til svakere produktivitetsvekst og fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi.

Lenke til kommisjonens nettside, hvor du finner NOU 1.2015.

NOU 1.2015 sendes ut på høring.