Produktivitetsrapport overlevert i dag

Publisert: 10.02.15
(Endret: 07.03.22)

– innholdet kan være utdatert

Det var leder av kommisjonen, professor Jørn Rattsø, som ga en kort presentasjon og ga rapporten til finansministeren.

Produktivitetskommisjonen ble oppnevnte 7. februar 2014 for å kartlegge årsakene til svakere produktivitetsvekst og fremme konkrete forslag som kan styrke produktivitet og vekstevne i norsk økonomi.

Lenke til kommisjonens nettside, hvor du finner NOU 1.2015.

NOU 1.2015 sendes ut på høring.

Relevante artikler

Livesending fra dagskonferanse med temaet «Pensjonsordningene – fra Folketrygden til tjenestepensjoner og AFP».

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.