Privatisering i Australia

Publisert: 23.10.12

– innholdet kan være utdatert

Rapporten har kommet etter at det har vært en debatt rundt privatisering av infrastrukturen i media. Rapporten peker på at makroøkonomiske hensyn ikke er den eneste konsekvensen av en privatisering for det australske samfunnet. Regional sysselsetting, kompetanse og opplæring, verdien av en offentlig eid og drevet infrastruktur som møter samfunnets behov og trygger regionale arbeidsplasser pekes på som viktige momenter.

– Eierskapet av vår nasjons viktige infrastruktur bør ikke plasseres i hendene på utenlandske selskaper som er eid eller indirekte kontrollert av utenlandske lover. Bare offentlig eierskap kan sikre at innbyggerne kan holde regjeringen ansvarlig for en god kvalitet på offentlige tjenester, heter det i rapporten.

Les mer på engelske på hjemmesiden til fagforeningen for offentlig ansatte i Australia.

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.