Prinsipiell dom om innleie

Publisert: 14.02.13

– innholdet kan være utdatert

Anket tingrettavgjørelsen

En arbeidstaker var utleid fra YIT til Statoil i mer enn fire år. Den utleide arbeidstakeren krevde fast ansettelse i Statoil etter aml § 14-12, § 14-9 og § 14-14 og saken ble først behandlet av tingretten. Arbeidstaker fikk medhold i kravet, men Statoil anket til lagmannsretten.

Lagmannsretten

YIT som leide ut arbeidstakeren, er en produksjonsbedrift og ikke et bemanningsforetak jfr aml §§ 14-12 og 14-13. Om retten hadde vurdert YIT som en produksjonsbedrift, var innleie lovlig. Om retten vurderte YIT som et bemanningsforetak i henhold til loven, var innleie i strid med § 144-9 (reglene om midlertidig ansettelse) og vedkommende  hadde krav på fast ansettelse.

Formålet er avgjørende

Retten vurderte YIT som en klassisk produksjonsbedrift i saken, men kom likevel til at § 14-13 ikke skulle brukes. Etter en bred, grundig og prinsipiell gjennomgang, og bruk av mange rettskilder, avgjorde retten at YIT hadde utleie som formål og derfor måtte ses på som et bemanningsforetak.

Rettens dom hviler særlig på formålsbetraktninger.

Avgjørelsen er viktig og uttrykker at utleie fra en produksjonsbedrift (entreprise) i seg selv ikke gjør at innleie er lovlig.

Lenke til dommen på Lovdata.no

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.