Politisk streik mot pensjonstap

Publisert: 28.05.10

– innholdet kan være utdatert

– Forbundet støtter grunnlaget for den politiske markeringen. Det er helt uakseptabelt at opparbeidede pensjonsrettigheter samordnes bort! sier forbundsleder Hans Felix i en kommentar til den politiske streiken.

Rett før påske la Regjeringen fram et nytt pensjonsforslag til Stortinget. Der foreslås det blant annet at det nye, livsvarige påslaget for avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor skal samordnes med opptjente rettigheter i Statens Pensjonskasse eller KLP. Forslaget berører alle som har slike oppsatte rettigheter, og som pensjonerer seg i privat sektor etter 1. januar 2011.

Mange ansatte i tidligere statseide og kommunale bedrifter vil tape på samordningen. Som for eksempel telemontørene i Relacom som en gang jobbet i Televerket. Foreløpige beregninger klubben der har gjort viser at den enkelte kan tape 40.000 – 50.000 kroner fra fylte 67 år og livet ut, dersom de velger å ta AFP som 62-åringer.

– Dette er rett og slett uakseptabelt, sier klubbleder Sissel Hallem fra EL & IT Forbundet til Nettverk.

Les hele artikkelen på Nettverks hjemmeside.

Klubben på Relacom har også startet en underskrifttskampanje mor pensjonsforslaget. Les mer på klubbens hjemmeside.

 

Relevante artikler

189 forslag til endringer på Landsoverenskomsten for elektrofagene (LOK)

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.