Politisk frokost om helseforsikring

- innholdet kan være utdatert

Frokosten holden mellom klokken 8.30 og 9.45 på Restaurant Folk i Folketeaterpassasjen ved Youngstorget i Oslo.
Møtet innledes med en kort fakta-presentasjon fra Fafo ved Øyvind M. Berge om omfang og politisk håndtering, med utgangspunkt i det nye Fafo-notatet «Framveksten av private helseforsikringer i Norden».
Debattleder er Fafo-forsker og professor Gudmund Hernes. Det blir en diskusjon mellom leder for Stortingets Helse- og omsorgskomite Bent Høie (H), tidl. forsikringsmann og lege Bengt-Lasse Lund og LO-nestleder Gerd Kristiansen.
Les mer på LOs hjemmeside.