Plikt til å arbeide mot diskriminering

- innholdet kan være utdatert

I 2009 ble aktivitets- og redegjørelsesplikten for norske virksomheter utivdet til å omfatte nye krav til aktivitet for å fremme likestilling og å hindre diskriminering.
Det ble også satt nye krav til rapportering i årsberetninger.
Gratis kurs
I høst har Likestillings- og diskrimineringsombudet gratis kurs for arbeidsgivere, tillitsvalgte og personalmedarbeidere. Kursene gir rask og praktisk innføring i hvordan lovverket skal  imøtekommes og innsikt i relevant diskrimineringsjuss. Det blir spesielt fokusert på rekruttering, lønn og arbeidsbetingelser. 
Link til kursdatoer og program
Bergen: 7. oktober
Bodø: 14. oktober
Oslo: 18. oktober
Molde: 21. oktober
Hamar: 28. oktober
Kursdeltakelse kan føres opp i virksomhetens årsberetning og dermed innfri deler av aktivitietsplikten.
Arbeidsgiveres ansvar
Arbeidsgivere har ansvaret for å sikre at alle medarbeidere har like muligheter og rettigheter. Arbeidsgivere har også ansvar for å forhindre diskriminering.
Tillitsvalgtes rolle
Tillitsvalgte skal gi råd og hjelp til medlemmer som opplever usaklig forskjellsbehandling. I tillegg må fagforeninger jobbe aktivt for å fremme likestilling i drøftinger og forhandlinger. Det innebærer at tillitsvalgte har ansvar for at avtaler de inngår på vegne av medlemmene, ikke diskriminerer noen. Tillitsvalgte er også medansvarlige for å fremme likestilling og hindre diskriminering i de ansettelsesprosesser de er involvert i.
Arbeidslivsorganisasjonene plikter å jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering innenfor sine ansvarsområder, inkludert opplæring, saksbehandling, forhandlinger og avtaleverk.
Verneombudets rolle
Verneombudet skal ta vare på interessene til arbeidstakere i saker som har med arbeidsmiljøet å gjøre, inkludert diskriminering.
I arbeidsmiljølova § 2-3 blir tilsette som får vite om diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen, pålagt å informere den nærmaste lederen eller verneombudet. Det er derfor viktig at håndtering av diskriminering og trakassering er en del av virksomhetens HMS-plan. Verneombudet må ha opplæring i og kjennskap til behandling av diskrimineringssaker.
Les mer om temaet på nettsiden til Likestillings- og diskrimineringsombudet.