Plikt til å arbeide mot diskriminering

Publisert: 15.09.10

– innholdet kan være utdatert

I 2009 ble aktivitets- og redegjørelsesplikten for norske virksomheter utivdet til å omfatte nye krav til aktivitet for å fremme likestilling og å hindre diskriminering.

Det ble også satt nye krav til rapportering i årsberetninger.

Gratis kurs

I høst har Likestillings- og diskrimineringsombudet gratis kurs for arbeidsgivere, tillitsvalgte og personalmedarbeidere. Kursene gir rask og praktisk innføring i hvordan lovverket skal  imøtekommes og innsikt i relevant diskrimineringsjuss. Det blir spesielt fokusert på rekruttering, lønn og arbeidsbetingelser. 

Link til kursdatoer og program

Bergen: 7. oktober
Bodø: 14. oktober
Oslo: 18. oktober
Molde: 21. oktober
Hamar: 28. oktober

Kursdeltakelse kan føres opp i virksomhetens årsberetning og dermed innfri deler av aktivitietsplikten.

Arbeidsgiveres ansvar

Arbeidsgivere har ansvaret for å sikre at alle medarbeidere har like muligheter og rettigheter. Arbeidsgivere har også ansvar for å forhindre diskriminering.

Tillitsvalgtes rolle

Tillitsvalgte skal gi råd og hjelp til medlemmer som opplever usaklig forskjellsbehandling. I tillegg må fagforeninger jobbe aktivt for å fremme likestilling i drøftinger og forhandlinger. Det innebærer at tillitsvalgte har ansvar for at avtaler de inngår på vegne av medlemmene, ikke diskriminerer noen. Tillitsvalgte er også medansvarlige for å fremme likestilling og hindre diskriminering i de ansettelsesprosesser de er involvert i.

Arbeidslivsorganisasjonene plikter å jobbe aktivt for likestilling og mot diskriminering innenfor sine ansvarsområder, inkludert opplæring, saksbehandling, forhandlinger og avtaleverk.

Verneombudets rolle

Verneombudet skal ta vare på interessene til arbeidstakere i saker som har med arbeidsmiljøet å gjøre, inkludert diskriminering.

I arbeidsmiljølova § 2-3 blir tilsette som får vite om diskriminering eller trakassering på arbeidsplassen, pålagt å informere den nærmaste lederen eller verneombudet. Det er derfor viktig at håndtering av diskriminering og trakassering er en del av virksomhetens HMS-plan. Verneombudet må ha opplæring i og kjennskap til behandling av diskrimineringssaker.

Les mer om temaet på nettsiden til Likestillings- og diskrimineringsombudet.

Relevante artikler

1. januar 2024 fornyes forsikringene i medlemskapet ditt og du får nye vilkår.

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.