Personvernerklæring for utmeldingsundersøkelsen

EL og IT Forbundet sender ut en undersøkelse til alle medlemmer som melder seg ut. Denne er helt frivillig å svare på, og resultatene vil brukes til å forbedre medlemskapet, fordeler og så videre.

Undersøkelsen vil være anonym, og automatisk innsamlet data vil ikke være koblet til svarene gitt. Dette er en standard funksjon som ikke kan endres etter at innsamling har startet.
Sensitive opplysninger blir fjernet automatisk, og fritekstfelt anonymiseres.

Innsamlet data

For å sende deg undersøkelsen har din epost blitt lastet opp i vårt system, slik at vi kan sende deg denne. Din epost-adresse vil slettes innen 6 måneder, og vi kan ikke se hva du har svart.
Adressen brukes kun til å sikre at man ikke kan svare flere ganger, og vi bruker systemets innebygde anonymiseringsfunksjoner:

«Enalyzer anonymizes the system variables: first name, last name, and email which makes it impossible for survey administrators to connect survey responses to individuals. Furthermore, you won’t be able to see individual answers under responses.»

«Believe it or not, anonymous surveys are compatible with reminders. As long as you’ve invited your respondents via email, you’re able to send them reminders. Since the survey is anonymous, you will not be able to see your respondents’ background information (first name, last name, and email), severing the connection between responses and respondents. In other words, you cannot see who answered what. »

Tilgang til rådata

Tilgangen til resultatene vil være regulert, og dokumentert.
Rådataen vil kun være tilgjengelig til et fåtall mennesker, og disse vil ikke ha mulighet til å se hva den enkelt har svar. Disse vil lage generelle rapporter, som blant annet vil være tilgjengelig for øvrige deler av organisasjonen.

Rapportene vil ikke presentere data på tidsinterval under 6 måneder. Fritekstfelt vil operasjonaliseres, slik at de ikke kan brukes til å identifiseres respondenten. Det innebærer at friteksten omgjøres til kategorier, tendenser og anonymiseres.

Svartidspunkter vil slettes etter 6 måneder, og erstattes med halvår og årstallet svaret ble gitt, i eksempelvis dette formatet: For første halvår «1/2020», for andre halvår «2/2020».

Innsamlingssystem

EL og IT Forbundet er behandlingsansvarlig, og bruker Enalyzer (databehandler) som innsamlingssystem.
Deres personvernserklæring finner du her: https://www.enalyzer.com/no/information/

Sletting

Den anonyme dataen blir lagret i ubegrenset tid, mens epostadressen som ble brukt til å sende deg undersøkelsen slettes innen 6 måneder.

Siden vi ikke har noen måte på å identifisere hvem som har svart hva, har vi ikke mulighet til å slette dine svar hvis du skulle ønske det. Opplysninger som kan identifisere deg eller andre, og opplysninger av sensitiv karakter slettes på automatikk.

For ytterligere spørsmål kan du sende en epost til: personvernombud@elogit.no

Søk på siden

Language
Language
Language

Gi oss en tilbakemelding

Vi setter stor pris på om du sender oss en tilbakemelding om du oppdager feil og mangler på nettstedet, eller om du savner informasjon.