Personvern er viktigere

- innholdet kan være utdatert

Rapporten ” Personvern – tilstand og trender 2014” er laget i et samarbeid mellom Teknologirådet og Datatilsynet i forbindelse med den internasjonale personverndagen 2014. Rapporten tar for følgende tema:


Rapporten er bygget på en undersøkelse utført via webpanel av Opinion Perduco i november 2013. 1501 innbyggere i alderen 15 år og oppover, svarte på undersøkelsen.

Eget ansvar


Undersøkelsen viser også at mange mener de selv har størst inflytelse over at personvernet blir ivaretatt. Litt over halvparten svarer de selv har størst innflytelse, mens resten mener myndighetene eller andre har mest innflytelse.

Nedkjølingseffekten


Rapporten drøfter også hva Snowden-avsløringene har betydd for folka digitale atferd. Mange er bekymret for den såkalte «nedkjølingseffekten».
En sentral følge av nedkjølingseffekten er press på ytringsfriheten, som i neste konsekvens kan svekke demokratiet ved at borgerne begrenser sin deltakelse i åpen meningsutveksling.
Rapporten peker på ulike utfordringer med personvernet vi har og vil få.
Les hele rapporten her.