Personalpolitikk

Kurset skal gi deltakerne større forståelse og engasjement for personalpolitikk og tilrettelegging på arbeidsplassen. Målgruppe: Tillitsvalgte, verneombud og medlemmer med personalansvar.

Dato

2022-11-07

2022-11-11

Påmeldingsfrist

2022-09-09

Sted

Sørmarka

Arrangør

LO Stat

Kurset omfatter personalpolitikk, kommunikasjon og samarbeid, medbestemmelse, arbeidsmiljø, HMS, menneskelig reaksjoner og forebyggende arbeid.

Innleder: Arild Kjempekjenn, LO Stat

Kurset gir rett til permisjon etter hovedavtalen i Spekter hhv §52 og §26 og hovedavtalen i staten hhv §39 og §40.