Per Sanderud ny NVE-direktør

- innholdet kan være utdatert

Agnar Aas sluttet som leder av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 29. april etter å ha hatt stillingen siden 1999.
Ny mann på oppgaven er Per Sanderud med bl. a. grunnfag statsvitenskap og er cand. oecon. (samfunnsøkonom).

Sanderud hadde byråkraterfaring fra 5 departementer (miljø, finans, landbruk, samferdsel, næring/handel) før han tiltrådte som president for Eftas overvåkingsorgan ESA i 2007.
Sanderud tiltrer etter sommerferien og i mellomtiden er direktør Anne Britt Leifseth konstituert som leder av NVE.

Les intervju med Per Sanderud i tu.no.