Pensjonssøksmål mot EDB

- innholdet kan være utdatert

Forbundssekretær Torbjørn Sundal i EL & IT Forbundet er provosert over hvordan ledelsen og styret i EDB har handlet i pensjonsspørsmålet.

– Vi synes det er helt horribelt å rasere de ansattes pensjonsrettigheter på denne måten, sier Sundal til Dagens Næringsliv.

Forbundssekretær Sundal mener saken verken er formmessig eller avtalemessig gjennomført på riktig måte, skriver Dagens Næringsliv.

Forbundet vurderer søksmål mot både Arbeidsretten for brudd på avtaler og sivile søksmål for brudd på avtaler med hver enkelt ansatt.

Også Negotia og Tekna har medlemmer i EDB og arbeider med utformingen av et søksmål.

E24 har en forkortet versjon av DN-artikkelen.

Pensjonsordningene

I en ytelsesbasert ordning har arbeidstaker rett til en definert pensjon, ofte i prosent av lønn. I denne ordningen er det bedriften som bærer risikoen.
I en innskuddsbasert ordning betaler bedriften inn et årlig fastsatt beløp til arbeidstakers pensjonskonto. Pensjonen avgjøres av avkastningen på disse midlene. Ved denne ordningen er det arbeidstaker som bærer risikoen.