Parlamentet bremser påvirkerne

- innholdet kan være utdatert

EUs næringsliv overkjører fagbevegelsen, nærings- og fagorganisasjoner (NGO) og medlemmer av parlamentet. Denne overkjøring sørger EU-kommisjonen for ved en stor bruk av såkalte ekspertgrupper.
Ekspertgruppenes dominans gjør at parlamentet reduserer kommisjonens budsjettkonto. 
Et annet problem er at ekspertgruppene er skjevt sammensatt – industrien/næringslivet har større representasjon enn sivilsamfunnet og NGOer.
Les mer i Ugebrevet A4.